วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_2_1

editor2_1m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ
รจนาไฉน ฐิติธรรมเสถียร, สุภาภรณ์ แขนสูงเนิน และอภิษฐา รอดโพธิ์ทอง

แผนธุรกิจ ร้านทเวนตี้-ซิกตี้ว้าววว (Twenty – Sixty Wow)
พฤกษณี กะการดี, ปฐวี พีรกิจ และศิวพร ใหญ่สวัสดิ์วงษ์

 

[/col]