วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_2_1

editor2_1f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ บริษัท ปังปลาทู จำกัด
กาญจนา หลิมย่านกวย, วรัญญา พราหมณ์น้อย ลแะวุฒิพร วีระเศรษฐ์ศิริ

แผนธุรกิจ บริษัท ไอ.ที.การบัญชี จำกัด
ลลิตา มีแสงทอง และสมศรี มีแสงทอง

แผนธุรกิจ BBK sport soccer
นริศร พันธุ์ท้าว, ธนยศ ศรีกฤษณ์ และโพธิบูรพ์ จรัญรัตนศรี

 

[/col]