วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_2_2

editor2_2f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ บริษัท ที บี ซี จำกัด
ศศิลักษณ์ ชื่นแย้ม, เสริมศักดิ์ อัครนุพงศ์ และลภัสรดา บัวศรี

แผนธุรกิจ Sweet Ice
จิรกานต์ พันธนู, จินต์ชุตา ม่วงหมอนทอง และศิริพร น้อยตา

แผนธุรกิจ นมธัญพืช “Milky Seed”
ณิชาภา บัวศรี, กันณิกา สุขศรีสังข์, ศุภกานต์ อินทรักษ์ และอดินันต์ หะยีดาราแม

 

[/col]