วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_4_4

editor4_4

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ หมูปิ้ง เฮง เฮง
สุรศักดิ์ มหิวรรณ, เจยวัฒน์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และโชติพล ศุภกิจบุญชู

แผนธุรกิจ บริษัท อาร์ ที เจ สแน็ค จำกัด
ปาลิกา ครองบ้าน, มะลิวัลย์ ช่วยเพชร และมารุต ศิรินาโพธิ์

แผนธุรกิจ สถาบันสอนภาษา ABC Easy
เล็ก คำมา, ประกายมาศ ประกาศิต และวิจิตรา สมใจ

 

[/col]