วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_3_2

editor3_2m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ บริษัท ชิลเดร้น เบเกอรี่ จำกัด
ชุติมา ช้างเจริญ, และดาวิกา จารุกิตตินันท์

แผนธุรกิจ ร้าน ICY CREAM
ทิพวรรณ ชุ่มจิตร์, นรัณยา วิชชุตเวส และนนทรี สินทะเกิด

แผนธุรกิจ น้ำสลัดไข่ไก่ออร์แกนิก
พิศมัย สมบัติ, พลอยไพลิน สุวรรณโชติ และปรียนันท์ กาวิละพันธ์

แผนธุรกิจ แผ่นทดสอบประเภทและระดับพิษงู
รังสิวัฒน์ เกตุนวม, อรรถพล พวงเพชร และวันวิสาข์ รังสิมันต์รัตน์

แผนธุรกิจ น้ำพริกสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ ZAPP
อรทิพย์ ชาญธัญกรรม, วารุณี ศรีอุทัย, อัจฉรา สุดสา และสุรีย์พร กิจสวัสดิ์

 

[/col]