วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type="one-fourth"]

cover_journal_p_3_2

editor3_2p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

แผนธุรกิจ เครื่องดื่มน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน ตราเฮลตี้ วีท
ฐิติมา คล้ายดอกจันทร์, สุรมาศ เลิศเกียรติรัชตะ และนภัทร เอกธนันท์กุล

แผนธุรกิจ บริษัท ไบค์ แอดดิค (ประเทศไทย) จํากัด
พัฒนชัย ยอดกลกิจ, พัชรมณฑ์ มากศรี และสุภัค นาคนาวา

แผนธุรกิจ ถุงกอล์ฟ SOME DRESS
ยงยุธ บุญสุข, จิราภา สมิทธ์สมบูรณ์ และสุรีย์พร แสนพาน

แผนธุรกิจ ร้าน ออร์แกนิค สลัด เอ๊กซ์เพลส
วิมลรัตน์ พัฒนแสง , เอสินี แปงต่อม และธิดารัตน์ ดวงจินดา

แผนธุรกิจ ฟาร์มโคนมออแกนิกส์
หทัยรัตน์ รัตน์วัฒนชัยกุล, ศลิษา แก้วบุดตา และดวงพร ทองพูล
[/col]