วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2558)

[col type="one-fourth"]

cover_journal4_3
editor4_3
[/col]

[col type="three-fourth last"]

แผนธุรกิจ ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ CAR RSU AUDIO
ผู้แต่ง : อมรชัย ศุภมงคลกุล
แผนธุรกิจ นาตยา เกสต์เฮ้าส์
ผู้แต่ง : นาตยา สมุทรถา
แผนธุรกิจ บริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา บริษัท เผ่าจินดา กราฟฟิก จำกัด
ผู้แต่ง : สุภรพล เผ่าจินดา
แผนธุรกิจ ร้านขนมไทย
ผู้แต่ง : นัฐชยา ยิ้มเจริญ
แผนธุรกิจ ร้าน COOKIE SMILE
ผู้แต่ง : จิรตราภรณ์ ภูมิจันทึก
แผนธุรกิจ อาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข (Smiling pet)
ผู้แต่ง : ชลิภา เพ็ญภินันท์
แผนธุรกิจ ตัดเย็บกางเกงบุรุษ NP
ผู้แต่ง : น้ำผึ้ง จันทร์ดำ
แผนธุรกิจ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า Pes Sport
ผู้แต่ง : ชัยณรงค์ วงศ์พยัคฆ์โยธิน

[/col]