วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)

cover_journal4_3
editor1_4

แผนธุรกิจ ขนมจีนดอนเมือง
ผู้แต่ง : ณัฐพล วงศาขจรกิจ
แผนธุรกิจ ANM Rangsit University
ผู้แต่ง : ชมพูนุช วงศาตุ้ย
แผนธุรกิจ ออโตบาห์น คาร์แคร์
ผู้แต่ง : ณัฐพล รุ่งแสง
แผนธุรกิจ ซิกเครทโฮม แอนด์ สปา
ผู้แต่ง : วรัญญา ยอดนวล
แผนธุรกิจ กระเป๋าสตางค์ Light Wallet
ผู้แต่ง : ณรงค์เดช กุลเกียรติชัย
แผนธุรกิจ สอนนวดแผนไทย
ผู้แต่ง : วสานารี ชากระโทก
แผนธุรกิจ ร้านกาแฟทอยส์คัพ
ผู้แต่ง : ณิชาดา ปัญญะสังข์
แผนธุรกิจ เอสทีจี รีไซเคิล
ผู้แต่ง : อำพล ชมพูนุช
แผนธุรกิจ RUTHAIRAT HOME CARE
ผู้แต่ง : ฤทัยรัตน์ ขันโท
แผนธุรกิจ ปลาหมึกอบกรอบไต๊ก๋ง
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ แดงตะโก
แผนธุรกิจ ร้านเสื้อผ้า NATCHAA BRAND
ผู้แต่ง : ณัชชารีย์ อัศวกุลกำเนิด
แผนธุรกิจ โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
ผู้แต่ง : เกษมสันต์ ฮ้อแสงชัย
แผนธุรกิจ SHERLYN SPA
ผู้แต่ง : ธารธาดา บุญทองอ่อน
แผนธุรกิจ เดอะแบ็คแพ็คเกสต์เฮ้าส์
ผู้แต่ง : วรพรรณ บูรณศิลปิน
แผนธุรกิจ ร้านตัดผม The Cutter Barber
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ์ กองเกตุใหญ่
แผนธุรกิจ ออฟไซด์ ฟุตบอล คลับ
ผู้แต่ง : ธนากร เทิดเกียรติขจร
แผนธุรกิจ พีเค เมล็ดพันธุ์ข้าว
ผู้แต่ง : พัชรี กุฎีรัตน์
แผนธุรกิจ ดิออฟฟิศ คาเฟ่
ผู้แต่ง : ณราชล ทิตา
แผนธุรกิจ บริษัท แบรนด์ เบลนด์ จำกัด
ผู้แต่ง : ชลกานต์ หิรัญชัย
แผนธุรกิจ บอส คาร์แคร์
ผู้แต่ง : นารินทร์ คำแก้ว
แผนธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซีส“โบนัส”
ผู้แต่ง : พรชัย อมรวิทย์ธำรง
แผนธุรกิจ ท่าข้าวโชคร่มโพธิ์ทอง
ผู้แต่ง : กัญจน์รัชต์ ฮ้อแสงชัย
แผนธุรกิจ สมุนไพรพิมพ์นารา
ผู้แต่ง : พิมพ์นารา พันธ์เจ้าฝ่าย
แผนธุรกิจ ร้านทำเล็บชิค เนล คลับ
ผู้แต่ง : พีรภา พีพลอย