วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

[col type="one-fourth"]

cover_journal2_1
editor2_1
[/col]

[col type="three-fourth last"]

แผนธุรกิจ CHADIOZ RESORT
ผู้แต่ง : โชคชัย วงษ์ชาลี
แผนธุรกิจ ร้านเครื่องสำอางออนไลน์
ผู้แต่ง : รัชชนีย์ ทองสำฤทธิ์
แผนธุรกิจ ส.สมบูรณ์ เพลส
ผู้แต่ง : ธนกร วัฒนพงษ์วานิช
แผนธุรกิจ นวดแผนไทยและสปา “ร้านเฮือนไม้หอม”
ผู้แต่ง : กรกัญญา มาสุข
แผนธุรกิจ สบู่สมุนไพรพีแคลร์
ผู้แต่ง : แพรพรรณทิพย์ ทิวานนท์ศิริ
แผนธุรกิจ HILL IN HAND RESORT
ผู้แต่ง : ชลธิชา อรุณสันติโรจน์
แผนธุรกิจ ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ผู้แต่ง : พัทรวดี เพิ่มพูล
แผนธุรกิจ Strong Fitness
ผู้แต่ง : ธิติวัฒน์ จิตรจีรพัฒน์
แผนธุรกิจ ร้านขายของกิ๊ฟช๊อป ร้าน HANSA ZA SHOP
ผู้แต่ง : ปัญจรัศมิ์ รำไพรัศมิ์
แผนธุรกิจ ลานจอดรถ ECP
ผู้แต่ง : ภูตะวัน ทองภูบาล
แผนธุรกิจ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ชีวา
ผู้แต่ง : ณฐนน กวินกิตติพงศ์
แผนธุรกิจ ผลิตอิฐบล็อก ร้านบล็อกโฮม ไอเดีย
ผู้แต่ง : ทรงพร กลิ่นหอม
แผนธุรกิจ หนมไทย ใบตอง
ผู้แต่ง : พรพรรณ เพิ่มพูลกิจ
แผนธุรกิจ ร้านทำเล็บ HAPPY NAIL AND SPA
ผู้แต่ง : ขวัญจิรา บุรพเจตนา
แผนธุรกิจ อาหารทะเลแช่แข็ง “Sea Mart”
ผู้แต่ง : ณริศดา มหัทธโนทัย
แผนธุรกิจ “นาว” อินโนเวทีฟ แอนด์ เฮลท์ ตี้ ดริ้งค์ (น้ำมะนาวผสมไฟเบอร์)
ผู้แต่ง : ณัฏฐ์ เกียรติก้องไชย
แผนธุรกิจ คลินิก นเรศ ทันตแพทย์
ผู้แต่ง : ศจีพร พนาพิทักษ์กุล
แผนธุรกิจ โม ข้าวมันไก่
ผู้แต่ง : ณัฐกานต์ เกิดแก้ว
แผนธุรกิจ ไอศกรีมโฮมเมด เพื่อสุขภาพ ‘ลุงเต็ง’
ผู้แต่ง : อธิษฐาน มีแสง
แผนธุรกิจ Shining Car Care
ผู้แต่ง : รณิษฐา รอดสมบุญ
แผนธุรกิจ ร้านกาแฟ “A CUP OF THINK”
ผู้แต่ง : วรรณพร หนูประสิทธิ์
แผนธุรกิจ ร้านอาหารญี่ปุ่น ARATA
ผู้แต่ง : นีรนุช ความหมั่น
แผนธุรกิจ ร้านโอชารส
ผู้แต่ง : วราภรณ์ พิพัฒน์พัลลภ
แผนธุรกิจ ผลิตน้ำถัง ตรา RANGSIT DRINKING WATER
ผู้แต่ง : ทรงวุฒิ อาจรักษา
BUSINESS PLAN : RSU International Hospital
ผู้แต่ง : NARONG SIRIWATHANAWIROTH

[/col]