วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 เล่มที่ 1

[col type="one-fourth"]

editor6_2

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาริศา วงวาด

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร
กิติญา แก้วอำไพ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ณทัตสิทธิ์ ศรีจันทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
อารยา โคมัทซึซะกิ

ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ศุทธหทัย คุณานพรัตน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณัฐพร พรรษา

[/col]