วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

แผนธุรกิจ ตู้บะหมี่หยอดเหรียญ
รจนาไฉน ฐิติธรรมเสถียร, สุภาภรณ์ แขนสูงเนิน และอภิษฐา รอดโพธิ์ทอง

แผนธุรกิจ ร้านทเวนตี้-ซิกตี้ว้าววว (Twenty – Sixty Wow)
พฤกษณี กะการดี, ปฐวี พีรกิจ และศิวพร ใหญ่สวัสดิ์วงษ์