วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 2 เล่มที่ 2

แผนธุรกิจ บริษัท ที บี ซี จำกัด
ศศิลักษณ์ ชื่นแย้ม, เสริมศักดิ์ อัครนุพงศ์ และลภัสรดา บัวศรี

แผนธุรกิจ Sweet Ice
จิรกานต์ พันธนู, จินต์ชุตา ม่วงหมอนทอง และศิริพร น้อยตา

แผนธุรกิจ นมธัญพืช “Milky Seed”
ณิชาภา บัวศรี, กันณิกา สุขศรีสังข์, ศุภกานต์ อินทรักษ์ และอดินันต์ หะยีดาราแม