วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 4

แผนธุรกิจ หมูปิ้ง เฮง เฮง
สุรศักดิ์ มหิวรรณ, เจยวัฒน์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ และโชติพล ศุภกิจบุญชู

แผนธุรกิจ บริษัท อาร์ ที เจ สแน็ค จำกัด
ปาลิกา ครองบ้าน, มะลิวัลย์ ช่วยเพชร และมารุต ศิรินาโพธิ์

แผนธุรกิจ สถาบันสอนภาษา ABC Easy
เล็ก คำมา, ประกายมาศ ประกาศิต และวิจิตรา สมใจ