กำหนดการการสัมมนา International Conference และ National Conference ของแต่ละห้อง

Room 2-111

 

National Conference

Room 2-112

 

National Conference

Room 2-306

 

International Conference

Room 2-307

 

International Conference

Room 2-309

 

National Conference

Room 2-310

 

National Conference

Room 2-311

 

National Conference

Room 2-312

 

National Conference